Close map
/ hongkong

Sai Wan – Connaught Rd W

Hongkong
Hongkong - Sai Wan - 1
Å

Island Pacific Hotel

Nights: 8

Information about this accomodation
Hongkong - Sai Wan - 4
Hongkong - Sai Wan - 1

Sai Wan – Connaught Rd W

*
Sign up

Sign up for the free Tripmii Basic!

or

Sign up with your email

Sign up with your email

or

Sign up for free
( back