Close map
/ Japan Awesome Trip you should all be jealous of~

Port of Kobe Earthquake Memorial Park – Port of Kobe Earthquake Memorial Park

Japan, 09. March 2017
הלכנו ל- Port of Kobe Earthquake Memorial Park שהוא אתר הנצחה לנזק וההרס מרעידת האדמה שהייתה באזור ב1995 שנהרגו בה מעל 40,000 איש מהמחוז. האתר מגניב ממש מבחינה ויזואלית עם כמה שלא ממש פוליטיקלי קורקט להגיד דבר כזה.


Port of Kobe Earthquake Memorial Park – Port of Kobe Earthquake Memorial Park

That could interest you too

*